• o   Odwraca główkę szukając źródła dźwięku;
  • o   Reaguje na zmianę tonu naszego głosu;
  • o   Zwraca uwagę na zabawki, które wydają dźwięki;
  • o   Gaworzy – powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia;