o   Odwraca się i patrzy w kierunku źródła dźwięku;

o   Pytane: „gdzie mama?”, „gdzie tata?” itp. – wskazuje palcem;

o   Zachęcane – wykonuje proste polecenia, np. „daj…”;

o   Intensywnie gaworzy, np. „ta-ta-ta”, „da-da-da”, „ba-ba-ba”;

o   Używa dźwięku, by zwrócić na siebie uwagę, wykorzystuje gesty i mimikę;

o   Pierwsze słowa nie muszą być kojarzone z konkretnym przedmiotem;