o   Wskazuje poprawnie niektóre części ciała;

o   Wykonuje najprostsze polecenia, np. „daj buzi”;

o   Zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze: „bach”, „hau”;

o   Powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia;

o   Zaczyna łączyć dwa wyrazy, pojawiają się wyrażenia typu: „nie chcę”, „mama daj”;

o   Wymawia samogłoski: a, u, i, o, e, y oraz spółgłoski: m, b, p, t, n, ł, j, d;

o   Upraszcza wyrazy – może wymawiać początek lub koniec słowa;