o   Rozróżnia przeciwieństwa, np. „chodź”-„stój”;

o   Wykonuje bardziej złożone instrukcje, np. „weź misia i chodź do mamy”;

o   Nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia, ale może przy tym popełniać błędy, np. „ludź” zamiast „człowiek”;

o   Wymawia poprawnie głoski „k”, „g”, „l”;

o   Trudne głoski może zastępować łatwiejszymi np. zamiast „ryba” powie „lyba”, „jiba”;

o   Pyta, stosuje przeczenia, zaczyna używać liczby mnogiej;