o   Potrafi odróżnić wymowę prawidłową od zniekształconej, np. „sanki” – „sianki”;

o   Jest rozumiane przez osoby obce;

o   Coraz więcej pyta, odpowiada na proste pytania;

o   Upraszcza najtrudniejsze głoski

o   Zwykle mówi płynnie, czasem jednak pojawiają się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek;