o   Z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią;

o   Zadaje bardzo dużo pytań;

o   Może wymawiać najtrudniejsze głoski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”;

o   Buduje bogate zdania – używa coraz więcej przymiotników;

o   Stosuje podstawowe reguły gramatyczne, chodź czasem je myli;