o   Potrafi wysłuchać dłuższe opowiadania rozumie morał;

o   Rozumie określenia typu: „pod”, „na”, „obok”;

o   Mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego;

o   Stosuje reguły gramatyczne i poprawnie buduje zdania;

o   Opowiada używając zdań złożonych;

o   Używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne;